Hønefoss Optiske | Håndplukkede merkevare briller

Synsundersøkelse

Synet er lett å ta som en selvfølge. Endring i synet skjer oftest gradvis over tid, noe som gjør det vanskelig å oppdage når synet er svekket. En synsundersøkelse vil kartlegge ditt syn, men også avsløre tilstanden til din øyehelse. Vi i Hønefoss optiske er eksperter på synsundersøkelser og vil hjelpe deg få den opplevelsen på synsundersøkelse. Ta kontakt i dag!

Hva skjer på en synsundersøkelse? 

Ved en synsundersøkelse hos oss i Hønefoss Optiske starter synsundersøkelsen med en innledende samtale. Du vil få noen spørsmål om synsbehov, forventninger, synet ditt, symptomer og helserelaterte spørsmål. Dette er viktig for å tilpasse undersøkelsen og at resultatet blir mest optimalt.

Etter den innledende samtalen vil optikeren ta en del målinger gjennom ulike diagnostiseringsverktøy for å få en oversikt over synet ditt. 

Synstest

Først sjekkes synsstyrken. Her sjekkes hvordan du ser med og uten briller, her blir eventuelt dine gamle briller brukt. Etter synsstyrke test sjekkes samsynet. Her kontrolleres det hvor godt øynene dine samarbeider. Ytterkantene av synsfeltet ditt blir også sjekket, altså ditt sidesyn. Sidesynet er meget viktig å få undersøkt ettersom om du har innskrenket synsfelt kan dette være en indikasjon på forskjellige øyesykdommer. 

Det ytre av øyet blir også undersøkt, her ser optikeren på pupillen, linsen, øyelokk, tårefilm, hornhinne og iris. 

For å få en full oversikt over ditt syn vil også det indre øyet bli undersøkt. Her blir det oftest et instrument for å få et bilde av blodårene og nervene i øyet. Vi i Hønefoss Optiske har en Optomap maskin til å ta bilde av netthinnen. Netthinnebilde meget greit å ha i til senere undersøkelser, slik at optikeren kan sammenligne bildet fra tidligere undersøkelser. Vi har også en OCTSCAN som fungerer som et øyerøntgen.

Trykkmåling

Er du over 40 år, anbefales det å ta en trykkmåling øyet. Endringer i trykk, forhøyet trykk eller forskjellig trykk i høyre og venstre øye er normalt ved økende alder. Det er derfor viktig å overvåke utviklingen av trykket.  

Helsetilstanden av synet ditt vil komme frem gjennom disse undersøkelsene. Så om det er noen indikasjon eller mistanke om sykdom blir du henvist videre til lege/spesialist. 

Brillestyrke

Etter synsundersøkelsen vil optikeren gå videre til å gjøre en måling av hvilken styrke du trenger for å se klart. Denne målingen gir et mer nøyaktig utgangspunkt for å finne hvilken styrke du trenger for å korrigere synet ditt. Dette gjøres gjennom et instrument som settes foran øynene dine, optikeren viser forskjellige bilder på avstand og spør om hva som ser mest klart ut. Dette vil bli gjort individuelt på hvert øye i starten så begge øynene til slutt. Etter å ha gjennomført denne testen vil du få vite om du enten er langsynt, nærsynt eller om du har skjeve hornhinner.

Konklusjon og sammenfatning av synsundersøkelsen

Optikeren vil komme med forslag til aktuelle løsninger for å korrigere synet ditt. Briller, synstrening, kontaktlinser, henvisning til øyelege eller lege og eventuelt synskirurgi er forslag som optikeren vil kan komme med. En synsundersøkelse vil gjøre deg trygg på synet ditt og oppdage eventuelle endringer og optimalisere ditt syn ut fra resultatene. Det vil også bli foreslått en ny synsundersøkelse. Vanligvis om 1 – 3 års tid. 

Visioffice X

Vi er en av få butikker i Norge som har Visioffice X. Dette er en avansert apparat som brukes for å spesialtilpasse progressive briller.

Avanserte glass trenger avansert utmåling. Innenfor dette området er dette siste teknologi innen tilpassing av glass for å gi et optimalt produkt skreddersydd for ditt syn.

Førerkortattest

Trenger du en attest for å kunne få førerkort? Vi i Hønefoss Optiske kan ta en synsundersøkelse for å sjekke om ditt syn er optimalt eller trenger korrigering for å kunne få attest til førerkort. Et intakt synsfelt er meget viktig for kjøring i trafikken. Dette blir testet i synsundersøkelsen gjennom en test ved bruk av et perimeter. Enkelt forklart er dette en test hvor lysfølsomheten blir testet med forskjellige lysglimt i gitte punkter i synsfeltet. Det er også viktig å sjekke om synet ditt trenger korrigering, dette vil optikeren vurdere og gi anbefalinger om korrigering etter undersøkelsen. 

FAQ:

Hvor ofte bør synet undersøkes? 

Brillebrukere med et stabilt syn anbefales å sjekke synet hvert 2-3 år. Barn og ungdom bør sjekkes hvert år helt til synet har stabilisert seg. Er du over 65 år anbefales det å ta en årlig synsundersøkelse.  Om du bruker kontaktlinser anbefales det å sjekke synet en gang i året. Om du bruker døgnlinser bør synet ditt sjekkes oftere, ettersom det er større sjanse for slitasje på øyet. Derfor anbefales det å sjekke synet hvert 6. måned. 

Er synsundersøkelse ubehagelig? 

En synsundersøkelse er ikke nødvendigvis ubehagelig, men det kan være anstrengende og optikeren vil spørre deg en del spørsmål. Øyet vil gjennomgå en del tester med forskjellige lys og glass foran øyet for å måle synet, men disse testene innebærer ikke noen form for direkte kontakt med øyet. 

Er det noen tidsfrist på førerkortattesten? 

For å ha en godkjent attest må ikke synsundersøkelsen være eldre enn 3 måneder. Synsundersøkelsen må altså tas innenfor et tidsrom på 90 dager før oppkjøringen. 

Farer ved å ikke sjekke synet? 

Det kan være farlig å ikke sjekke synet jevnlig ettersom du ikke merker at synet blir dårligere. Sykdommer kan oppdages sent i sykdomsforløpet, noe som vil begrense behandlingsmetoder og muligheter for å optimalisere ditt syn.